Makkai Sándor: Erdélyi szemmel

Makkai Sándor erdélyi püspök ebben a könyvében egyik legjobb esztétikusunknak mutatja meg magát. Az esztétikus munkáját sokszor kevésre becsülik, sokszor úgy látják, mintha nem volna egyéb, mint nagy alakításokon való lelki élősdiség, pedig az esztétikus egyik legnagyobb munkát végzi az emberiség nevelésében. Megtanít látni bennünket. Megmutatja nekünk a szépet, rávezeti az emberi lelket arra, hogy hogyan keresse meg betűn, színekben, vonalakon át a rejtőzködő szépséget. Nagyon sok lángelméje ennek a világnak maradt volna elrejtve, hogyha megértő művészlélek az esztétikusok boldog bizonyságtétele nem mutatta volna meg őket. Nagyon érdekes ebből a szempontból Makkai Sándornak ez a könyve. Egyik legszebb fejezete Kemény Zsigmond felfedezése. Rádöbben arra, hogy a zordon magyar költő mennyire uj és mennyire modern. Vannak olyan, korviszonyok, amelyek egy-egy nagy művészt közelebb hoznak ahhoz a korhoz, mint a saját kortársaihoz. Aki vele jár ebben a könyvben, az hatalmas területeket repül át a szépnek és az igaznak a birodalmában. Elérkezik Goethéhez, Goethe életének kettősségében megragadóan látja az emberi élet nagy kettősségét. Nem volt olyan modern problémája a magyar szellemi életnek, melyhez ne adott volna Mákkai Sándor egy-egy fénysugarat. A magyar történelmi tudománynak, az ú. n. szellemtörténeti iránynak ügyes és világos kritikáját nyújtja. Hasonlóképpen erőteljes bírálat kíséri a Zátony: Székely Mózes könyvének az alaptendenciáját. Nagyon egyszerűen és mindenki számára megfogható módon mutatja be a problémát, mely az erdélyi szellem néven foglalkozott és foglalkoztatja az elméket. Van-e erdélyi szellem egyáltalán, mely a magyar szellemtől különálló volna? Más folyóiratnak a dolga, az, hogy Makkai Sándor egyes kérdésekben való állásfoglalásait komoly taglalás alá vegye, bizonyos, hogy komolyan és önállóan gondolkozó elmék sok ponton boldogan ismernek reá saját lelkük eddigi formába nem öntött, de megsejtett igazságaira ebben a könyvben s az is bizonyos, hogy sok ponton más vélemények és más nézőpontok látszanak alkalmasabbnak egy-egy lelki tájéknak teljes áttekintésére, De nem is az az esztétikus célja, hogy mindent egyszerűen elfogadtasson, hanem az, hogy ihlessen, gazdag tájékök kapuit nyissa fel előttünk és megtanítson járni ebben a világban, amely mindenhol közel van, de mindenkinek magának kell utat törni benne. Ez a könyv nagyon alkalmas erre. A könyvet az Erdélyi Szépmíves céh adta ki Kolozsvárt, a Stúdium könyvkereskedés főbizományos Magyarországon, ahol megrendelni is lehet.

0 válaszok

Szóljon hozzá Ön is!

Véleménye vagy kérdése van? Beszélgetne velünk?
Írjon bátran, és válaszolunk!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük