Szeretettel köszöntjük honlapunkon!


Mit jelenthet a 21. század magyarságának Makkai Sándor életműve?

Mindenképpen szellemi nyereség a beletekintő érdeklődő számára, ha egy nemzeti tragédiával és feszültségeivel teli kor szellemi vezetőjének felidézésével közelebb kerül a 20. század Erdélyének mélyebb megismeréséhez. Makkai Sándor irodalmi, publicisztikai, közéleti aktivitása és egyházi szolgálata, mindegyikkel a maga helyén feltérképezte Erdély társadalmának a nemzet és kisebbség, hit és kultúra – tudomány, oktatás és nevelés, múlt és jövő kapcsolatát. Belőlük formálta ki és vezette el a rá figyelőket arra, hogy a megoldás minden bajunkra, – ahogyan vallja: “politikai nemzetből lelki nemzetté” való válás. és ez ma már nemcsak Erdélyre vonatkozik.

Ha valaki belemélyed Makkai Sándor életművébe, akkor felfigyelhet az emberséget, lelkiséget, tudományt, művészetet, hitet, politikát, nemzetet egységbelátó gondolatfolyamatra, és kiszűrheti belőle, hogy ami történt velünk itt a Kárpát-medencében, azok a valóságok nem csupán tőlünk, a mi belső magatartásunktól és világlátásunktól független világfolyamatok, hanem mi is ott vagyunk sikereink és sikertelenségeink, velünk történt csodák és tragédiáink ok – okozati összefüggéseiben. Makkai Sándor hagyatékának villanófényében szinte fájó parancsot olvashatunk ki: “(…) újjá, mássá kell lenned”. A parancs végrehajtása jelenti, hogy “felülről” tájékozódunk, látjuk magunkat és világunkat, hogy lent azt tegyük, ami egyedül a célhoz, a megmaradáshoz juttat.

Makkai Sándor a 20. századi Erdélynek azon egyénisége, aki nemcsak intellektuálisan, de életgyakorlatában, s munkásságán keresztül is követte szellemi-, gyakorlati országjárásából és elsősorban hitből kapott felismeréseit.