Nem békességet! – Református Diákmozgalom, 1932. április

„A magyar fa sorsá”-nak szerzője új könyvvel jelent meg a magyar könyvpiacon. A Soli Deo Glória kiadásában most jelent meg „Nem békességet…” címmel, három tanulmánya. Makkai Sándor kése ismét éles és biztos. A mai napok nagy problémáit csontig lefejtve látja és rezdülés nélküli biztonsággal megy keresztül az örvények felett. Gondolatai meztelenül világosak és logikusak. Lencséje tisztán és élesen rajzol: nem illúziót ad, hanem lenyűgöző tényeket, íme, egy-két kiragadott gondolata: * Nekem az a meggyőződésem, hogy az emberiség halálos betegsége, a munka értelmével való visszaélésben fészkel, az alkotó lélek és a kiszolgáló gép bűnös felcserélésében, mely előbb a gépkultuszra, aztán elkerülhetetlenül az ember halálára vezet. A bolsevista kommunizmus szükségképpeni következménye az utolsó évszázadok humanizmusának. A kimerült fa meddő halálvirága. Ha van új élet, akkor csak ennek ellenére s nem belőle fakadhat a lélek önmagába való visszahullásából. * Nem formák, szervezetek és tanok, hanem a Lélek ellen indult meg a harc, amely nem ismert kegyelmet. * Ma már épen elég bizonyítékunk van arra, hogy tartózkodás nélkül kimondhassuk: a bolsevista kommunizmus nem más, mint kollektív szervezett, nyíltan vallott, és kíméletlenül érvényesített állatiasság, monstruózus materializmus, mely mindazt, ami az emberi életnek csak fizikai feltétele és kerete lehet, öncéllá tette és mindazt, ami tartalom és érték, teljes tudatossággal kiirtotta. * Elérkeztünk az emberiség dallamának szörnyű fináléjához, mely a teljesen céltalanná vált életet, az életundor nihilizmusát kattogja és bömböli a világűrbe. * A keresztyénség elválaszthatatlannak látszó módon összeszövődött és azonosult a polgári világrenddel és ezért ugyanott volt és van, ahol ez a polgári világrend. Annak a válsága és veszedelme teljes mértékben az övé is. * Az új keresztyénség beköszöntője így hangzik: „Lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravaszságban és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt.” (II. Kor. 4:2.) – Bevallani és ezzel megölni a szégyent, vádolni önmagát és vállalni a felelősséget az ember nyomorúságáért: ez az egyetlen becsületbeli kötelessége a keresztyénségnek. Nem szabad többé tagadnia, hogy gyáva volt a Mannon kedvességével és a kard fenyegetésével szemben. Nem az emberiség lelkiismeretének kellette magát, ami nagyon kényelmetlen és kellemetlen lett volna, hanem az önzésnek, amelyet az Igével is kész volt igazolni. * állami és társadalmi rendek, hatálynak, érdekek és terrorok uralma alól a keresztyénségnek elszántan függetlenítenie kell magát. Megszégyenítő ránézve, hogy az állam és a társadalom, csak mint a világi törvény és rend szolgáját ismeri és becsüli. * Az evangélium ellene mond annak az egyházi magyarázatnak, hogy Krisztus, amikor a „kősziklára” alapította egyházát s neki adta a „kulcsok” hatalmát, a szeretetet földi intézménnyé tette azzal a kötelezéssel, hogy a világ analógiájára uralkodjék a lelkek felett, sőt a világi impériumok hatalmát is ő határozza meg és irányítsa. Ezt nem mint felekezeti kérdést tekintem, hanem mint olyan tendenciát, amely bárhol fordul is elő, mereven ellenkezik az evangélium szellemével. * álljon az igehirdetés és a szeretetmunka valóságos evangéliumi lélekkel és bátorsággal szemben a tömegbálványokkal és álljon melléje az elnyomorított emberiségnek, olyan érdekes, aktuális és hatékony lesz, hogy őrjöngeni fog tőle a zsarnokság valamennyi istensége. * Az evangélium nem kapitalista, nem szocialista, nem polgári és nem proletár, nem az uraké, de a szolgáké sem, nem családi, ha a család önzést jelent, családi, ha a család Isten atyaságának és országának a modellje, nem nemzeti, ha ez sovinizmust jelent, nemzeti, ha a nemzeti lélek értéket jelent, semmi és minden: az örök jó lehetősége az isteni életparancs képviselője mindenütt. Az önmagából kiábrándult emberiségnek csak két lehetősége marad: maga alá szállni vagy maga fölé emelkedni. * Makkai Sándor „Nem békességet” című nagyjelentőségű könyvére felhívjuk minden gondolkozó és utat kereső református diák figyelmét. 1 P-ért megrendelhető az SOG központban.

0 válaszok

Szóljon hozzá Ön is!

Véleménye vagy kérdése van? Beszélgetne velünk?
Írjon bátran, és válaszolunk!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük