Z.: Nem békességet. Elég volt az egyezkedésből. – Református Diákmozgalom, 1932., VIII. évf. 9. sz.

A magyar kálvinizmus eljutott addig, hogy megkereste fegyverzetét, amit az idő letépett róla, amit könnyelműen elhullatott, kölcsön adott és pihentetett. Most amikor észrevette, hogy állig fegyverben áll a világ s nem egyszer saját fegyverével találja magát szemben, ösztönösen keresi önvédelmének fegyverzetét. Fényesíti, köszörüli kardját, amit sokáig kényelmetlen volt viselni s ezért szögre akasztotta. Lassan felcsatol magára mindent s már itt áll előttünk a daliás kálvinizmus, már dicsekszik szép fegyvereivel. A kard azonban még hüvelyében van és azt mondja a kálvinizmus: „Látod XX. század: ezzel a karddal meg tudnám ölni minden hétfejű sárkányodat, látod ember: ennek a kardnak csorbíthatatlan éle van, ha akarod leterítem vele minden ellenségedet!” és boldog a XX. század kálvinizmusa, hogy ilyen fegyverei vannak. Igen. A magyar kálvinizmus él és fegyverkezik, de még nem lépett ki az utcára. Még keresni kell. Sokszor zárt ajtókon, titkos szobákon, hosszú folyosókon kell áthatolni, hogy megtaláljuk, hogy szemtől szembe álljunk vele. Mind több és több könyv kerül kezünkbe, melynek lapjain felvillan lappangó tüze. Néha szószékeken, előadótermekben lobban fel, mint a magnézium fénye, egy pillanatra minden világos lesz tőle, de utána még vörös foltok lepik el fényéhez nem szokott szemünket. De hol van a kálvinizmus akkor, amikor a nemzet, a világ egy-egy döntő lépését teszi meg. Hol van a kálvinizmus akkor, amikor a mai társadalmi berendezkedés nagy problémáinak megoldásánál már a tettekre kerül a sor. Nem látjuk a kálvinizmust a szociális élet – nem elméleti, hanem – gyakorlati kérdéseinek a megoldásánál. Még nem látjuk a kálvinizmus döntő erejű tettét a magyar kibontakozás nagy küzdelmében. Néma a kálvinizmus a politikai életben, tétlen a magyar szellemi élet irányításában, erőtlen a hangja a magyar sajtóban. A rohanó élet sepri, kavarja a világ szemetét, mint a forgószél, a szenny, a piszok felkavarva úszik a levegőben: hol van a kálvinizmus félelmetes tisztító ereje? A marxi ideológia fanatikus fiataljai, tudományos felkészültséggel, tervszerű munkával minden kockázatot vállalva, börtönt viselve, a kényelmes élethez fűző érdekkapcsolatokat elszakítva, látható eredménnyel dolgoznak: hol van a kálvinizmus isteni kockázata és krisztusi bátorsága? Hol vannak a kálvinizmus bátor harcosai, akik kiszakították magukat a pipogya emberek érdekközösségeiből, akik leszámoltak az álbékesség aranyközép utas diplomatikus keresztyénségével, akik nem egyezkednek ötven százalékra, akik lemondanak népszerűségről, mondvacsinált tekintélyről és nem tetszelegnek hivatásuk, rangjuk és méltóságuk hiú fénykörében? Akik nem „kegyelmesek” és nem „méltóságosak”, hanem Isten legfelsőbb akaratának alázatos és bátor teljesítői? A kálvinizmusra vár a kizsákmányolt magyar munkásosztály: a kálvinizmus hallgat. Reá vár a magyar föld becsapott népe: a kálvinizmus tétlen. A feudális hierarchia fullasztó levegője a demokrácia tiszta levegőjét várja: a kálvinizmus nem hozza ezt a tisztító szelet. A magyar közvéleményt félrevezető üzleti sajtó virágzik: a kálvinizmusnak nincs egy bátor sajtóorgánuma. A magyar katholicizmus meglepő radikalizmussal nyúl legkényesebb belső ügyeihez, mi patriarkális nyugalommal pepecselünk kis problémáinkkal. Ne higgye senki, hogy mi nem látjuk azokat az erőket, azt az ébredést, ami a magyar kálvinizmusban egyre erősödik. Elérkezett azonban az idő, hogy a magyar kálvinizmus a bátor tettek kálvinizmusa tegyen! Minden jel arra mutat, hogy a következő évek történelmet fordító harcában a kálvinizmus vagy kihúzza hüvelyéből kardját és irányt szab, vagy kénytelen lesz adott helyzetek kény szerzubbonyában úgy ahogy tovább élni, tovább egyezkedni, tovább alkalmazkodni. Makkai Sándornál mélyebben és igazabban senki sem látta meg ezt a veszedelmet s mi fiatalok, akiknek arcán az idők szele hasít végig, ki kell mondjuk, hogy „Nem békességet!” Nem akarjuk a halál békességét ezzel a beteg világgal. Velünk és általunk kell megtennie a kálvinizmusnak következő, döntő, nagy lépését!

0 válaszok

Szóljon hozzá Ön is!

Véleménye vagy kérdése van? Beszélgetne velünk?
Írjon bátran, és válaszolunk!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük