W. Gy.: Makkai Sándor új könyve. Zörgessétek és megnyittatik nektek.

Makkai Sándor ma kétségtelenül az erdélyi magyar kálvinizmus egyik legmarkánsabb és legnagyobb szabású egyénisége. A kulturális és társadalmi élet egész széles frontján teljesít szolgálatot és hivatást. E kettőt egyszerre. Kévés emberrel találkoztunk, akiben e kettő ennyire összeforrt volna. Makkai Sándor kötelességeket teljesít egész életmunkájával, de a kötelességteljesítés az elhivatottság tökéletességével történik. Hivatása és hivatottsága tökéletes harmóniájú egybeolvadásának érdekes pendantját adja hitének és művészetének egymásba teljesülése. Annyira összeforrt hite és művészete, mint a mai magyar kálvinizmus legnagyobb szellemének: Ravasz Lászlónak kivételével talán senki másban sem. Ravaszban a művészet mintha már több is volna a hitnél. Szinte költője a hitnek. Makkainál érezhetőbb a kettő; a művészet és hit Nem is oly rapszodikus, mint Ravasz, nyelve, nem oly zenés, de logikusabb koponya s kompozíció érzéke erősebb, mint Ravasznak. új könyve, mely címül egy bibliai idézetet hord, „Zörgessetek és megnyittatik nektek” akaratlanul is illusztrációja lehetne e néhány előbbi megállapításainak. Tiz év életmunkájának kisebb alkotásait foglalja össze e mű. Tanulmányok, előadások, beszédek; elmélkedések, bírálatok stb. váltakoznak benne a kulturális tevékenység széles mezejéről. Van köztük tudományos dolgozat, templomi prédikáció, halotti beszéd, évmegnyitó, könyvismertetés, megemlékezés stb. A legváltozatosabb formájú, tartalmú és szellemű irodalmi műfajok. Ezek a beszédek, tanulmányok, megemlékezések, ismertetések és bírálatok Makkai személyes előadásai és a lapok hasábjain történt közlésük által már régen eleven, élő hatóerőkké váltak. Gondolatokat ébresztettek, cselekvéseket mozdítottak meg, szempontokat tisztáztak, látásokat tágítottak. Hatásukat, belső erejük és értékük a jövőben még csak fokozhatja. Aminthogy – meg vagyok győződve – Makkai nagyszabású, széleskörű, hivő és müvészi munkájának hatása ezután már csak növekedhetik. Gondolkodó fejnek, mélyülni akaró szívnek, épülni akaró teleknek a kötet mellett állomást kell tartania. így csak gazdagodhatik lelkiekben. Máskép megszegényül. Talán mégis jobb gazdagodni. Kiadja: az Egyetemes Konvent. A kiadásért felelős: Kövy árpád.

0 válaszok

Szóljon hozzá Ön is!

Véleménye vagy kérdése van? Beszélgetne velünk?
Írjon bátran, és válaszolunk!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük