Tavaszy Sándor: Az elátkozott óriások. Nyolc előadás – Református Szemle, 1928., 21. évf., 39. sz. 624-625. p.

Püspökünk új könyvvel ajándékozott meg minket erdélyi reformátusokat. Kiadta azokat az előadásait, amelyeket a. Kolozsvári Református Nőszövetség rendezésében és javára tartott férfiak és nők részére 1928. január havában. A könyv előszavában a következő nagyon helytálló megállapítást teszi: „Az előadások eredeti alakja a közvetlen beszélgetés volt: szövegüket csak utóbb, gyorsírói följegyzések alapján állítottam össze. Mégsem akartam rajtuk egy gyökeres irodalmi átszerkesztést és stilizálást hajtani végre, mert valahogy úgy érzem, hogy ebben az eredeti alakjukat megközelítő formában jobban megörökítik azt, amit mondani akartam velük. A küzdelem nyomait hordják magukon, mert viaskodtak a lelkekkel, a lelkekért.” Aki ezeket a megragadó erejű előadásokat hallgatta, valóban most is azzal a benyomással olvashatja ezt a kis kötetet, mintha az élő szó személyes hatása áradna a lelkére. A legsúlyosabb gondolat komplexumok is elevenen, közvetlenül, plasztikuson ábrázolódnak ki a lelkünk előtt s minden szavukban és minden fogalmukban az előadó-püspök személyiségének megragadó erejű hatása alatt állunk. Nem szükséges kiemelnem, hogy a könyv bár gyorsírói feljegyzések alapján készült, mégis úgy stílusában, mint szerkesztésében rendkívül tiszta, áttetsző s minden izében az avatott tollú író bélyegét viseli magán. Ami az előadások tartalmát illeti, az első, amit meg kell állapítanunk az, hogy minden gondolatukban és tanításukban az evangélium igazságától vannak áthatva s azt valami egészen természetes magától értetődöttséggel tükrözik vissza. Másodszor azt kell kiemelnünk, hogy az előadások tiszta református keresztyén szelleme abban az ítéletes erőben mutatkozik meg, amely minden őszinte lelket, meg kell ragadjon s amely elsősorban és mindenekfölött a mi mai keresztyénségünkhöz tapadt törpeség átkát veszi tűz alá. A keresztyénség törpévé torzult bennünk. Időtlen és határtalan lehetőségekre rendeltetett s a legszűkebb és legközönségesebb korlátok közé nyomorítva tengi a törpék szerencsétlen és nyomorék életét? A törpeségnek ezzel az elátkozott állapotával szemben hívogatólag és bíztatólag áll ott előttünk az ígéret: „Mert a keresztyének lényegük szerint, óriásokká teremtettek s mégis a törpék elátkozott életét élik. Csak egy hiányzik belőlük, de ezzel együtt minden: az isteni nagylelkűség.” Aki a külföldi építő-irodalmat ismeri, velünk együtt kell megállapítsa, hogy ehhez a könyvhöz hasonló evangéliumi könyv megjelenésé, még ott is, ahol olyan gazdag a termelés, egészen kivételes számban megy s a hasonló legjobb könyvek sorába tartozik. Olvasóinknak, akik az írópüspök előadásait, írásait közelről ismerik, nem kell ajánlanunk. Arra azonban felhívjuk figyelmükét, hogy az evangéliumok olvasásához és értelmezéséhez könnyebben használható „kommentárt” nem olvashatnak, mint „Az elátkozott óriások” -at. A könyv tiszta jövedelme a Kolozsvári Református Nőszövetséget illeti. Kapható az egyházkerületi Iratterjesztésben. ára 50 lei. Szép és ízléses kiállításánál fogva különösen alkalmas ajándékkönyvül szolgálhat.

0 válaszok

Szóljon hozzá Ön is!

Véleménye vagy kérdése van? Beszélgetne velünk?
Írjon bátran, és válaszolunk!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük