Filep Gusztáv: Dr. Makkai Sándor: Aratás. Előadások. Ecclesia Militans. Beszédek. Feltámadunk. Művészet és Irodalom. Lucenec-Losonc. 1926.

Az erdélyi, református gondolkozás legkiválóbb képviselője ma Makkai Sándor püspök, akinek köteteti nagy várakozással jelennek meg. Mint a „Zörgessetek és megnyittatik nektek” c. könyvében, úgy ebben s különböző munkamezőinek kalászait kötötte kévébe. A theológia és szépirodalom az esztétika, az egyház és nemzeti lét mai égető problémái kerülnek e kötet lapjain költőies, filozófiai megvilágításba és megítélésbe. – Amint a római katholicizmus rányomja a maga szellemi bélyegét az egész szellemi életre, úgy annak legfejlettebb ellenfelé, a kálvinizmus is ráüti a maga szellemi pécsétjét minden életnyilvánulásra. Ez a szellem az, amely a különféle mezőkről szedegetett kalászokat egy kévébe köti, belé egységet lehel. A feleletek, amelyeket az egyházi élet gyakorlati kérdéseire ad, meglepően világosak, az evangélium szelleméből áradó intellektuális fejtegetések. Erős intellektualizmus jellemzi egyházi beszédeit is, amelyekben több a spekuláció, mint a religiosum. Nagyobb Makkaiban a filozófus, mint a theologus, több benne a magyarázó, megvilágító, mint az építő és meggyőző erő. Ravasszal szemben, akinek hatása alól nem tudja magát kivonni az ifjabb nemzedék, akit ő is mesterének vall, úgy a stílusban, mint a fejtegetési módban megőrzi önállóságát. Igaz, azzal mérve össze, stílusa halvány, fejtegetése száraz, józan. Nem a képzelet és szív, de a tanult fő hatalmának benyomását teszi ránk. Agitátori és tudományos szellem, akinek a vérbeli író nagy készsége adatott, amellyel könnyedén bánik bármely tárgykör problémáival. Jellegzetes megállapításokat találunk nála amelyek mégfelebbezhétetleneknek, tűnnek föl, mégis mintha azt a nyughatatlanságot keltenék bennünk, amely átnyilallik a lét és nemlét kérdésén töprengő erdélyi lelken. ítélete az egyházi és vallási vonatkozású problémáknál biztosabb, mint más tárgyaknál. Jobb meglátó és magyarázó, mint értékelő. Az értékelésében hiányzik bizonyos nyugodtság, e helyett bizonyos könnyed újságirói, a sokoldalú érdeklődéssel természetszerűleg együttjáró megnemállapodottság érezhető nála. Egyházi beszédei áttetszők, de túl józanok, nincs benne semmi mysticizmus, az észnek szólnak. Azért az akaratunkat nem tudja mozgásba hozni. Mintha Geleji Katona István utóda volna itt is, mint a püspökségben. Legsikerültebbek az előadásai. Ez az ő igazi eleme. Itt mintha minden mondata új és modern volna. Világosság, találékonyság és új szempontok különösén lebilincselnek. De melegség ezekben is kevés van. Mintha nem a szellem, hanem az arról való objektív értekezés állana közelebb szívéhez. Tudjuk, hogy Makkai minden írása az elszakított, elnyomott magyarság lélekzetvétele, a magyar intellektualizmus erőgyarapodása, a beigazolt magyar egy-egy láncdörrenése, egy magyar életcél, egy nagy magyar tett. örömmel üdvözöljük ezt a kötetét is, mint az öntudatosodó kálvinizmus az élet egyes darabjai kis patakok, amelyek tiszta vizüket gyorsan, mély medret nem áshatva viszik el a célhoz, de megtermékenyítik a lelket. új meglátásai, beállításai, magyárázásái: útmutatások a remélt jobb jövendő nyugodtabb tudományos munkálkodása számára; ösztönzések, biztatások, hogy a magyar kálvinizmus marad és maradjon Erdélybén a szellemi, erkölcsi fölény letéteményesé.

0 válaszok

Szóljon hozzá Ön is!

Véleménye vagy kérdése van? Beszélgetne velünk?
Írjon bátran, és válaszolunk!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük