Dr. Ravasz László: Hittem, azért szóltam. (Vallásos elmélkedések.) – Református Szemle, 1914., 7. évf., 16. sz., 256. p.

Barabás Samu kolozsvári esperes Virágzó „Egyházi Ujság”-ja mellé egy könyvkiadó vállalat szervezését határozta el s amint látjuk, a vállalatot meg is indította. Célja e vállalatnak az, hogy egyfelől a protestáns keresztyénség nagy igazságait előkelő népszerűséggel a magyar intelligencia szeme elé tárja, másfelől pedig a művelt magyar protestáns ember hitéletét táplálja és mélyítse modern, de egészen evangéliumi, olvasmányokkal. Traktátusok a modern magyar protestáns intelligencia számára: ez az a cél, amely a Barabás Samu szeme előtt lebeg és meg kell vallanunk, hogy ez a program egy régen érzett szükség kielégítésére tör. Olyan időket élünk, melyben minden embernek vagy misszionáriusnak, vagy apologétának kellene lennie, tehát ha valaki feladatul azt tűzi ki, hogy egy kis irodalmat teremt e nagy célok szolgálatára, megérdemli minden komoly ember hathatós támogatását. Az első füzete e vállalatnak a dr. Makkai Sándor könyve. Fiatal, ember írása, de olyan fiatal emberé, akinek ifjúsága nem tapasztalatlanságokból és szertelenségekből, hanem szárnyainak erejéből, látásainak üdeségéből tetszik meg. öröklötten hajlamos a filozófiára és a poézisra, tehát meg van a karizmája arra, hogy a vallásos élmények művészi kifejezője legyen; szakadatlanul kereső és találó lélek, ki fiatal élete hajszálgyökereivel egyre mélyebben gyökerezik bele a Lélek világába, tehát meg van a mód arra, hogy egyéni vallásos élményeket éljen. Első könyvével már a magyar protestáns irodalom java meditátorai közé emelkedett. Mély gondolatok, finom megfigyelések, színes, eleven szemléletek és gazdag alkalmazások teszik e kis könyvet az olvasóra nézve gyönyörködtetővé, a gondolkozóra nézve építővé és a prédikátorra nézve hasznossá. Az a vállalat, amelyik így indul, megérdemli a teljes támogatást.

0 válaszok

Szóljon hozzá Ön is!

Véleménye vagy kérdése van? Beszélgetne velünk?
Írjon bátran, és válaszolunk!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük