A mi utunk – Református Szemle, 1929. 22. évf. 19. sz., 297-298. p.

Makkai Sándor püspököt sok drága ajándékkal ruházta fel a kegyelmes Isten. Elsőrendű filozófus, aki éles elmével, tiszta logikai következetességgel tud behatolni a legmélyebb kérdésekbe s képes megállapítani a helyes megoldást a bonyolult útvesztőkben. Színes, kifejező író, aki öntudatos művészet erejével tud egyeseket és egész korszakot jellemezni. Tudományos ismeretei bőségesek és mélyek. A legáldottabb terület, amelyen püspökünk mindezen képességei drága egységben jelenhetnek meg az ő hatalmas, színes, lelkeket megragadó igehirdetése. Minden igehirdető munkáján érzik, hogy boldog és örvendező lélekkel állítja teljes erejét az élő Isten igazsága, a szent evangélium hirdetésének szolgálatába. Színes, gazdag, kifejezőerejű stílusa, éles logikája, gazdag ismeretei, pompás harmóniában egyesülnek igehirdetésében. Ezért jelentenek élő erőt Anyaszentegyházunk életében Makkai püspök igehirdetői dolgozatai. Az „Ifjú Erdély” kiadásában megjelent ezen legújabb könyve, melyet a Sepsiszentgyörgyi Székely-Mikó Kollégiumnak ajánl 1908. júniusban tett érettségi vizsgálata húszéves évfordulója alkalmából hálás szívvel emlékezvén meg a lelki édesanya szeretetéről, az utóbbi években írt és elmondott elmélkedései, beszédei, előadásai, temetési beszédei és cikkei közül ad igen értékes gyűjteményt. A gazdag tartalomból mi csak utalunk pár olyanra, amelyet olvasóink közül sokan hallottak s melyek örökre feledhetetlenek maradnak számunkra. A nagyenyedi, brassói ref. nagyhét ünnepi istentiszteletein mondott hatalmas prédikációi, a Nagy Károly püspök felett mondott beszéde történelmi dokumentumok. A gazdag tartalmú könyv megszerzése valóban lelki gazdagodást, áldott erőforrást jelent minden olvasó számára. Megragadó ünnepi elmélkedései, prédikációi, alkalmi beszédei, mint aminők a kolozsvári alsóvárosi templom megnyitásai a nagyenyedi harangszentelés, vagy a Sulyok István királyhágómelléki püspök jubileuma alkalmával elmondott beszédei, vagy a „Múlt értéke” címen tartott előadása, Péter Károly, Gr. Bethlen ödön, Fejes áron, Gáspár János felett tartott gyászbeszédei és általában a változatos tartalmú kötet minden egyes darabja egy igazi, Isten lelkétől ihletett, áldott igehirdetőnek olyan tanításai, melyeknek igazságai méltók arra, hogy a lelkekben visszhangot nyerjenek. Az értékes könyv megrendelhető egyházkerületünk iratterjesztése útján is. ára 200 Lei.

0 válaszok

Szóljon hozzá Ön is!

Véleménye vagy kérdése van? Beszélgetne velünk?
Írjon bátran, és válaszolunk!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük